03.06.2011 08:44

Program koncertu souboru VOX HUMANA - změna

Orlando di Lasso: Kyrie
Claudio Monteverdi: Beatus vir
Johann Sebastian Bach: Přijď již, spáso pohanů (kantáta pro 1. neděli adventní)
Johann Pachelbel: Canon in D pro smyčce a basso continuo (www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0 jiný soubor)

Johann Sebastian Bach: Zůstaň s námi, Pane (BWV 6), kantáta pro pondělí velikonoční

Společně chorál: Mocný Bože, při Kristovu   mocny-boze-pri-kristovu.rtf (31,6 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirigent: Jiří Kabát    www.jirikabat.cz/

Orchestr: Támar Junová, Ester Junová – housle, Marko Ferenc – viola, Jan Zemen – violoncello, Jan Prokop – kontrabas, Hana Ryšavá – varhanní pozitiv, Marcela Mrázová, Klára Pavlištová, Anna Škreptáčová – hoboj 

Sbor: Jana Cejpová, Anna Junová, Zuzana Koudelková, Helena Plecháčková – soprán; Bonďa Blažková, Rut Junová – alt; Radek Černý, Jan Jun, Petr Lustyk – tenor; Petr Jun, Luboš Raus – bas

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA