03.06.2011 10:33

Pozvání všem na 5. 7. 2001 do Proseče

Milí přátelé,

jste srdečně zváni ke společné oslavě bratří Cyrila a Metoděje v Proseči. Chceme nacházet, co nás spojuje, inspirovat se, občerstvit se pro všední dny.

CM_plakat.pdf (484,9 kB)

BRATŘI CYRIL A METODĚJ: víra - Bible - život

Úterý 5. července 2011 odpoledne

KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA NÁMĚSTÍ

13.30 panelová diskuze: CO NÁM BRATŘI DALI DO VÍNKU

Prof. Pavel Ambros

Prof. Petr Pokorný

ThDr. Petr Melmuk, ThD.

16.00 koncert souboru VOX HUMANA (diriguje Jiří Kabát)

Johan Sebastian Bach: Zůstaň s námi, Pane

Heinrich Schütz: Sedm slov Vykupitelových z kříže

18.00 SPOLEČNÁ BOHOSLUŽBA SLOVA

káže prof. Petr Pokorný na text Lk 24, 13-34

Doprovodný program

Občerstvení

POŘADATELÉ:

Farní sbor Církve českobratrské evangelické v Proseči

Římskokatolické farní společenství www.farnispolecenstvi.cz/

Info: 608 054 457

DĚKUJEME ZA PODPORU MĚSTU PROSEČ !

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00