03.06.2011 10:33

Pozvání všem na 5. 7. 2001 do Proseče

Milí přátelé,

jste srdečně zváni ke společné oslavě bratří Cyrila a Metoděje v Proseči. Chceme nacházet, co nás spojuje, inspirovat se, občerstvit se pro všední dny.

CM_plakat.pdf (484,9 kB)

BRATŘI CYRIL A METODĚJ: víra - Bible - život

Úterý 5. července 2011 odpoledne

KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA NÁMĚSTÍ

13.30 panelová diskuze: CO NÁM BRATŘI DALI DO VÍNKU

Prof. Pavel Ambros

Prof. Petr Pokorný

ThDr. Petr Melmuk, ThD.

16.00 koncert souboru VOX HUMANA (diriguje Jiří Kabát)

Johan Sebastian Bach: Zůstaň s námi, Pane

Heinrich Schütz: Sedm slov Vykupitelových z kříže

18.00 SPOLEČNÁ BOHOSLUŽBA SLOVA

káže prof. Petr Pokorný na text Lk 24, 13-34

Doprovodný program

Občerstvení

POŘADATELÉ:

Farní sbor Církve českobratrské evangelické v Proseči

Římskokatolické farní společenství www.farnispolecenstvi.cz/

Info: 608 054 457

DĚKUJEME ZA PODPORU MĚSTU PROSEČ !

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA