12.04.2022 22:15

Pašijové čtení z Evangelia podle Jana - 14. 4. 18.00

Srdečně Vás zveme na

Pašijové čtení z Evangelia podle Jana, ev. kostel v Proseči, 

14.4.2022, 18:00:

 

1 - Arvo Pärt: Berliner Messe - Kyrie (Pane, smiluj se)

J 13, 1-20

J 13, 21-38

 

2 - Arvo Pärt: Missa Syllabica - Kyrie 

J 18, 1-27

J 18, 28-40

 

3 - Arvo Pärt: Missa Syllabica - Agnus Dei 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
daruj nám pokoj.

J 19, 1-16

 

4 -Arvo Pärt: Berliner Messe - Agnus Dei

J 19, 17-27

J 19, 28-42

 

5 - Arvo Pärt: De profundis (Z hlubokosti, Žalm 129)

De profundis (Žalm 129, Vulgata)

De profundis clamavi ad te, Domine,

Domine, exaudi vocem meam.

Fiant aures tuae intendentes

in vocem deprecationis meae.


Si iniquitates observaveris, Domine,

Domine, quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est

et propter legem tuam sustinui te, Domine.


Sustinuit anima mea in verbo eius,

speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque and noctem

speret Israel in Domino.


Quia apud Dominum misericordia,

et copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel

ex omnibus iniquitatibus eius.

Ekumenický překlad, Žalm 129

Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,

Panovníku, vyslyš můj hlas!

Kéž tvé ucho pozorně vyslechne

moje prosby.


Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti,

kdo obstojí, Panovníku?

Ale u tebe je odpuštění;

tak vzbuzuješ bázeň.


Skládám naději v Hospodina,

má duše v něho naději skládá,

čekám na jeho slovo.

Má duše vyhlíží Panovníka

víc než strážní jitro,

když drží stráž k jitru.


Čekej, Izraeli, na Hospodina!

U Hospodina je milosrdenství,

hojné je u něho vykoupení,

on vykoupí Izraele

ze všech jeho nepravostí.

 

Berliner Messe, De profundis: Elora Festival Singers and Orchestra, Noel Edison

Missa Syllabica: Kronos Quartet

https://www.arvopart.ee/en/

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

12. 3. Třetí postní neděle - bohoslužba 9.00 + DĚJINY UKRAJINY A JEJÍHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA (J. Tengler) - 10.00

13. po Nábožko v Jarošově 16,30¨

16. čt Biblická h. na faře 18.00

19. 3. Čtvrtá postní neděle - bohoslužba 9,00

 Aktuální NEDĚLKA 

Postní inspirace