29.10.2012 23:01

Pár modliteb v nemocnici

Vděčnost

Pane Bože, děkuji Ti za život. Děkuji Ti za to, že nejsem sám, že vím o těch, kdo mne milují. Děkuji za péči a zájem zdravotníků. Děkuji za naději, že mé žití má smysl, i když nerozumím všemu, co mne potkává. Děkuji za důvěru, že i kdyby se dělo cokoli, Ty jsi můj domov a bezpečí. Amen

Za personál

Pane Bože, děkuji Ti za péči, umění a dovednosti zdravotníků. Prosím, dej jim dnešního dne sílu a soustředění pro jejich práci. Pomoz mi s důvěrou se svěřit jejich rukám a provázej nás všechny svým požehnáním. Amen.

Za blízké

Pane, bojím se o své blízké. Vím, že prožívají úzkost, bolest, trápení. Jsme rádi spolu, ale zároveň je tak těžké vidět jejich trápení, mluvit s nimi, být s nimi. Prosím, dávej nám všem sílu, ať dovedeme spolu nést, co nás potkává. Ať dovedeme naslouchat a mlčet, chápat se a jeden druhého podržet. Ať dokážeme s důstojností přijmout, co přijde, a stát při sobě až do konce. Amen

Večerní

Pane, jako se dítě chytá ruky svého otce, jako se dítě utíká ke své matce, tak mi pomoz této noci utéci se k Tobě a do Tvých rukou svěřit mé nejbližší.

(„Prostor ticha“ v nemocnici Motol)

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00