29.10.2012 23:01

Pár modliteb v nemocnici

Vděčnost

Pane Bože, děkuji Ti za život. Děkuji Ti za to, že nejsem sám, že vím o těch, kdo mne milují. Děkuji za péči a zájem zdravotníků. Děkuji za naději, že mé žití má smysl, i když nerozumím všemu, co mne potkává. Děkuji za důvěru, že i kdyby se dělo cokoli, Ty jsi můj domov a bezpečí. Amen

Za personál

Pane Bože, děkuji Ti za péči, umění a dovednosti zdravotníků. Prosím, dej jim dnešního dne sílu a soustředění pro jejich práci. Pomoz mi s důvěrou se svěřit jejich rukám a provázej nás všechny svým požehnáním. Amen.

Za blízké

Pane, bojím se o své blízké. Vím, že prožívají úzkost, bolest, trápení. Jsme rádi spolu, ale zároveň je tak těžké vidět jejich trápení, mluvit s nimi, být s nimi. Prosím, dávej nám všem sílu, ať dovedeme spolu nést, co nás potkává. Ať dovedeme naslouchat a mlčet, chápat se a jeden druhého podržet. Ať dokážeme s důstojností přijmout, co přijde, a stát při sobě až do konce. Amen

Večerní

Pane, jako se dítě chytá ruky svého otce, jako se dítě utíká ke své matce, tak mi pomoz této noci utéci se k Tobě a do Tvých rukou svěřit mé nejbližší.

(„Prostor ticha“ v nemocnici Motol)

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00