26.10.2009 20:02

O Večeři Páně

Podle svědectví Písem svatých Starého a Nového zákona, podle tradice církve a ve shodě s reformačními vyznáními (předně podle Augsburgského, Bratrského, Helvetského a Českého vyznaní) učíme a vyznáváme, že náš Pán Ježíš Kristus je cele přítomen, celou svou osobou, svým tělem a krví, ve večeři Páně, kterou podle jeho ustanovení a příkazu slavíme v bohoslužbě.  ... (dále v menu Ke čtení - vzdělávací)

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA