26.10.2009 20:02

O Večeři Páně

Podle svědectví Písem svatých Starého a Nového zákona, podle tradice církve a ve shodě s reformačními vyznáními (předně podle Augsburgského, Bratrského, Helvetského a Českého vyznaní) učíme a vyznáváme, že náš Pán Ježíš Kristus je cele přítomen, celou svou osobou, svým tělem a krví, ve večeři Páně, kterou podle jeho ustanovení a příkazu slavíme v bohoslužbě.  ... (dále v menu Ke čtení - vzdělávací)

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

12. 3. Třetí postní neděle - bohoslužba 9.00 + DĚJINY UKRAJINY A JEJÍHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA (J. Tengler) - 10.00

13. po Nábožko v Jarošově 16,30¨

16. čt Biblická h. na faře 18.00

19. 3. Čtvrtá postní neděle - bohoslužba 9,00

 Aktuální NEDĚLKA 

Postní inspirace