03.06.2011 08:51

O souboru VOX HUMANA

Vokálně-instrumentální soubor VOX HUMANA (česky lidský hlas) je příležitostné uskupení zájemců o provozování  duchovní hudby (obzvláště z období renesance a baroka). Souboru záleží na tzv. autentické  interpretaci (vychází z obsahu sdělení , z liturgické funkce  skladeb a usiluje o přirozenost a o respektování zvuku, jaký mohl být v době vzniku skladeb).  

Pěvecký ansámbl se skládá z 10 členů, sjíždí se  z různých míst ČR  (Praha, Brno, Prostějov, Vysočina) a spolupracuje s mladými nadějnými hudebníky, převážně studenty  pražské Akademie múzických umění, kteří působí v souboru Barocco sempre giovane (např. houslistka Ester Junová, Jiří Kabát, mj.  také violista Vlachova kvarteta,  cellista Jan Zemen) a  s hudebníky zabývajícími se hrou na dobové nástroje (Támar Junová, barokní housle).

www.barocco.cz/   Barocco sempre giovane

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

12. 8. Nedělní bohoslužba 9.00
13. - 27. 8. V naléhavých případech zastupuje br. J. Tengler z Poličky
19. 8. Nedělní bohoslužba 9.00