26.03.2016 00:08

Modlitba o pokoj v době hrozícího terorismu

„Odzbroj je! Víme, že toto extrémní násilí je hrozivým vezdejším chlebem v Iráku, Sýrii, Palestině, Středoafrické republice, v Súdánu, Eritreji, Afghánistánu a nyní zasáhlo i nás. 
Odzbroj je, Pane, a učiň, ať mezi nimi povstanou proroci, kteří vykřičí své rozhořčení a stud nad tím, jak znetvořili obraz člověka a obraz Boha. 
Odzbroj je, Pane, a pomoz nám, je-li to nutné a protože to nutné je, abychom využili všechny prostředky k odhodlané ochraně nevinných. Avšak bez nenávisti. 
Odzbroj také nás, Pane, ve Francii, na Západě, abychom neospravedlňovali začarovaný kruh pomsty a zároveň se poučili z dějin. Dej nám Pane, schopnost naslouchat prorokům vedeným tvým Duchem. Nedovol, abychom upadli do zoufalství, i když jsme zmateni šíří zla v tomto světě. 
Odzbroj nás a učiň, abychom se neopevňovali za zavřenými dveřmi, hluší a slepí, abychom se neskrývali za privilegia, o něž se nechceme dělit. 
Odzbroj nás po vzoru svého milované Syna, jehož logika je jako jediná na výši událostí, které nás zasáhly: „Neberou mi můj život. Já sám ho dávám“.
 

Francie. „Pane, odzbroj je. A odzbroj nás.“ (Seigneur, désarme-les. Et désarme-nous). Právě v době, kdy antiteroristické komando útočilo na doupě teroristů v pařížské čtvrti Saint-Denis, vydali pařížští biskupové text modlitby o pokoj, napsaný v duchu Tibhirine, totiž v duchu trapistických mnichů, kteří byli v této alžírské lokalitě zavražděni islamisty v roce 1996. Autorem modlitby je bratr Dominique Motte z dominikánského kláštera v Lille.

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00