26.03.2016 00:08

Modlitba o pokoj v době hrozícího terorismu

„Odzbroj je! Víme, že toto extrémní násilí je hrozivým vezdejším chlebem v Iráku, Sýrii, Palestině, Středoafrické republice, v Súdánu, Eritreji, Afghánistánu a nyní zasáhlo i nás. 
Odzbroj je, Pane, a učiň, ať mezi nimi povstanou proroci, kteří vykřičí své rozhořčení a stud nad tím, jak znetvořili obraz člověka a obraz Boha. 
Odzbroj je, Pane, a pomoz nám, je-li to nutné a protože to nutné je, abychom využili všechny prostředky k odhodlané ochraně nevinných. Avšak bez nenávisti. 
Odzbroj také nás, Pane, ve Francii, na Západě, abychom neospravedlňovali začarovaný kruh pomsty a zároveň se poučili z dějin. Dej nám Pane, schopnost naslouchat prorokům vedeným tvým Duchem. Nedovol, abychom upadli do zoufalství, i když jsme zmateni šíří zla v tomto světě. 
Odzbroj nás a učiň, abychom se neopevňovali za zavřenými dveřmi, hluší a slepí, abychom se neskrývali za privilegia, o něž se nechceme dělit. 
Odzbroj nás po vzoru svého milované Syna, jehož logika je jako jediná na výši událostí, které nás zasáhly: „Neberou mi můj život. Já sám ho dávám“.
 

Francie. „Pane, odzbroj je. A odzbroj nás.“ (Seigneur, désarme-les. Et désarme-nous). Právě v době, kdy antiteroristické komando útočilo na doupě teroristů v pařížské čtvrti Saint-Denis, vydali pařížští biskupové text modlitby o pokoj, napsaný v duchu Tibhirine, totiž v duchu trapistických mnichů, kteří byli v této alžírské lokalitě zavražděni islamisty v roce 1996. Autorem modlitby je bratr Dominique Motte z dominikánského kláštera v Lille.

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00