15.11.2012 21:57

BLAHOSLAVENSTVÍ TROCHU JINAK :-)

Blahoslavení ti, kteří se umí smát sami sobě, neboť oni se nikdy nepřestanou bavit.

 

Blahoslavení ti, kteří dokážou rozeznat horu od krtince,

neboť oni budou ušetřeni zbytečných soužení.

 

Blahoslavení Ti, kteří umí odpočívat a spát, aniž by pro to hledali omluvu,

neboť oni se dožijí úctyhodného věku.

 

Blahoslavení ti, kteří umí mlčet a naslouchat,

neboť oni se naučí novým věcem.

 

Blahoslavení ti, kteří jsou dost moudří na to, aby sami sebe nebrali

příliš vážně, neboť oni budou ceněni svým okolím.

 

Blaze vám, kdo se umíte s vážností dívat na věci nepatrné a s klidem

na věci vážné, neboť vy dojdete v životě daleko.

 

Blaze vám, kdo umíte obdivovat úsměv a zapomenout na úšklebky,

neboť vaše cesta bude zalitá sluncem.

 

Blaze vám, kdo umíte laskavě přijímat druhé lidi, i když to není rozumné;

budete sice nazváni bláhovými, ale taková je cena lásky.

 

Blahoslavení ti, kteří myslí dřív než jednají a modlí se dřív, než myslí,

neboť oni se vyhnou velkým omylům.

 

Blaze vám, kdo umíte s úsměvem mlčet, přestože vám lidé

skáčou do řeči,odporují vám a hází klacky pod nohy,

neboť evangelium vám začíná pronikat do srdce.

 

Blahoslavení zejména ti, kteří umí rozpoznat Pána v každém,

s kým se setkají, neboť oni najdou opravdové světlo a pravou moudrost.

 

(Přisuzováno Josefovi Follietovi (1903-1972) knězi v Prado)

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00