20.03.2021 21:05

5. týden změny (od 21.3.2021)

převzato z POSTNÍ DOBY

Vyprávíme: Ježíš a modlitba - Ježíš odchází do ticha (Mk 1,35), Ježíš učí modlit se (Lk 11, 1-4). Spojte příběhy, vyprávějte o Ježíšových modlitebních zvyklostech.

Téma: Ticho a slovo

Ptáme se k příběhu: Zajímalo by mě, proč si Ježíš přivstal a odešel se modlit na pusté místo?

Ptáme se: Dokážeme zůstat v tichu? Zajímalo by mě, jestli jste byli někde sami a zároveň vám tam bylo dobře? Jaké modlitby známe?

Symbol: Člověk, který se modlí (můžete najít obrázky různých modlitebních pozic a dát dětem vybrat, která se jim líbí, mohou je vyzkoušet).

Hra: Venku z přírodnin v tichu složíme obraz - kruh, kříž, květinu... Kdo u toho dokáže jen poslouchat okolní zvuky a nemluvit?

Změna: Učíme se být ticho, mlčíme spolu třeba 1 minutu. Zkusíme říct Bohu, jaký byl náš den, na koho myslíme a co nám dělá radost a co starost. Můžeme se učit modlitbu Páně.

28. 3. 2021 je Květná neděle, vstupujeme do velikonočního týdne! Požehnané svátky!

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

12. 3. Třetí postní neděle - bohoslužba 9.00 + DĚJINY UKRAJINY A JEJÍHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA (J. Tengler) - 10.00

13. po Nábožko v Jarošově 16,30¨

16. čt Biblická h. na faře 18.00

19. 3. Čtvrtá postní neděle - bohoslužba 9,00

 Aktuální NEDĚLKA 

Postní inspirace