09.12.2021 15:08

2. prosince 2021 - ADVENTNÍ SLOVO SYNODNÍHO SENIORA PAVLA POKORNÉHO

„Potěšujte, potěšujte můj lid… Panovník Hospodin přichází s mocí.“ (Izajáš 40, 1.10)

„Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem.“ (Píseň 399, EZ, Praha 2021)

Milé sestry, milí bratři,
letošní adventní čas je zvláštně setmělý. Pandemie koronaviru nás svírá další vlnou. Opět přibývá těžce nemocných, na zdravotníky je opět naloženo nebývalé břemeno. Ubývá sil fyzických i psychických, sráží nás zklamání, že nejsme z ohrožení vysvobozeni. Nadto jsme rozděleni názory na očkování a na přiměřenost vyhlašovaných opatření. Není snad rodiny, která by tím nebyla osobně zasažena.

Zoufalí utečenci jsou opět zadržováni na hranicích Evropy. Blíže nám než dříve, neboť jde o našeho polského souseda. Neutěšený je chlad nadcházejícího ročního období i mrazivé vztahy mezi státy i mezi mnoha lidmi.

Očekáváme toužebně Hospodinův příchod. Přiznáváme tím, že jsme se dostali, kam jsme nechtěli, a že sami nemáme řešení ani odvahu ani sílu. Přiznáváme svůj podíl na bídě světa. Očekáváme Hospodinův příchod v podobě betlémského dítěte. Vyznáváme tím svou víru a naději v cestu milosrdenství, soucitu a lásky ke všem lidem bez rozdílu. Vyznáváme svou ochotu nechat se Boží přítomností opět proměnit.

Bůh je v pohybu směrem k nám, pojďme tedy my jemu vstříc. Jít vstříc Bohu znamená jít vstříc bližnímu tak, jak to vidíme u Ježíše Krista. V tento setmělý čas je to výzva k ohleduplnosti. V osobním kontaktu, v našich rodinách, v našich shromážděních, ve vztahu ke zdravotníkům. Z ohledu na druhé dbejme předběžné opatrnosti a prevence třeba i za cenu osobní nechuti a nepohodlí. Z naděje na blízkost Boží čerpejme vnímavost a odvahu.

Hospodine, svatý Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, přijď svým Duchem mezi nás, daruj nám odvahu k soucitu, posilni v nás důvěru v cestu milosrdenství, podpoř odhodlání jít ti vstříc: navštívit nemocného, obdarovat chudého, zastat se utištěného, povzbudit zklamaného, ocenit obětavého, dopřát odpočinek znavenému. Pane, smiluj se. Amen.

Pán Bůh vám žehnej,

Váš
Pavel Pokorný

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA