Vítejte na stránce sboru ČCE v Proseči!

Doufáme, že bude dobře sloužit k tomu, abychom se mohli propojovat navzdory vzdálenosti.

„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“ (D. Bonhoeffer)

Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. 

Nezapomeňte :-) Váš J. K.


Od 1. 9. 2023 je sbor administrován br. farářem Markem Vančou z Krucemburku. 

Telefon: 607 980 711

Mail: vanca.marek@gmail.com

Můžete se obrátit i na sestru kurátorku Věru T.: 737 509 897

Každou neděli se na vás těší společenství sboru!


TEĎ NEBO BRZY

20.02.2021 23:50

Post/n/i se! - Postní sbírka Diakonie ČCE 2021

Postní sbírka Diakonie ČCE Jak Diakonie pomáhá v Libanonu V Libanonu žije téměř 6 milionů lidí, z toho více než 1 milion syrských a cca 300 000...

Celý článek

—————

20.02.2021 23:03

Půst jako "čas experimentu" (J. Hofmanová, M. Sedláčková)

Převzato z Postní doba Čtyřicet dní do Velikonoc je čas vyzkoušet něco nového. Jaké by to bylo, kdybychom skoncovali se svými starými zvyky? Co se...

Celý článek

—————

20.02.2021 23:00

Slovo pro postní dobu Daniela Ženatého

Slovo pro postní dobu

Celý článek

—————

23.01.2021 18:37

Rozloučení se Sváťou Karáskem

Dnes bylo v Praze v kostele u Salvátora rozloučení se Sváťou Karáskem, kazatelem, písničkářem a disidentem. Bohoslužba Svědectví Sváti Karáska ...

Celý článek

—————

31.12.2020 11:34

Heslo Jednoty bratrské na čtvrtek 31. prosince 2020

Hospodin vyslyšel mé lkání, Hospodin přijme mou modlitbu. Žalm 6,10 Z Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

Celý článek

—————

24.12.2020 09:25

Vánoční písně k poslechu

Z Betléma se ozývá - sbor Kudykam z Vanovic

Celý článek

—————

24.12.2020 08:59

Rodinná štědrovečerní pobožnost

  Úvodní slovo: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. (1. list Janův 4,9)...

Celý článek

—————

13.12.2020 02:00

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2020

 Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2020 Jednou se na Ježíše lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál...

Celý článek

—————

13.12.2020 01:55

3. adventní týden: Radost

První svíčku jsme zapálili, abychom se modlili za naději. Druhou svíčku jsme zapálili, abychom se modlili za mír a pokoj. Tuto třetí svíčku...

Celý článek

—————

13.12.2020 01:54

2.adventní týden: Pokoj

První svíčku jsme zapálili, abychom se modlili za naději. Tuto druhou svíčku zapalujeme, abychom se modlili za pokoj a mír. Za mír pro nás a pro celý...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


"Stavíme lidi na nohy" v Etiopii:

č. ú. 9371 9371/0300

R. 2013 jsme odeslali 2400 Kč.

R. 2012 jsme odeslali 5600 Kč.


Společná oslava svátku bratří Cyrila a Metoděje v Proseči 5. 7. 2011

20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a...

Celý článek

—————Heslo na rok 2023

Ty jsi Bůh, který mne vidí!

Gen 16,13 - B21

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ


SLOVO               NA ZÁŘÍ

Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?"             Mt 16,15


2021 Oprava pánské toalety

2020 Nové topení v sále fary

2018-2020 Střecha kostela má nový, kvalitní nátěr!

Děkujeme všem dárcům, Pardubickému kraji a Jeronýmově jednotě za velký příspěvek.


FOTOGALERIE

Fotky ze života sboru:

www.prosecan.rajce.net


KNIHA KNIH

Bible kralická: www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR
Český ekumenický překlad: www.biblenet.cz/

ODKAZY

Oficiální web ČCE: www.e-cirkev.cz
Diakonie ČCE:   www.diakonie.cz/
Nezávislý evangelický portál EVANGNET www.evangnet.cz/

Naše reformace  www.nase-reformace.cz/

Svobodné protestantské stránky

PROSEČ: www.mestoprosec.cz

MIKROREGION TOULOVCOVY MAŠTALE: www.mastale.cz


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA


Ve spojení ...

www.e-cirkev.cz

Církev doma

Věříme v sílu modlitby. 

Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

SBÍRKA KÁZÁNÍ


TĚŠME SE ...

23. 9. Sborový výlet do Jihlavy a Žďáru nad Sázavou
 
6. - 8. 10. SJEZD (nejen)EVANGELICKÉ MLÁDEŽE (Čáslav)
 
22. 10. Instalace L. Klímy v Litomyšli
 
Na další video Pastoral Brothers

FAIRTRADE U NÁS

po osobní domluvě

více na PROJEKTY


PODĚKOVÁNÍ

VŠEM DÁRCŮM

Městu Proseč

VARHANÍKŮM

Jakubu F. za grafické práce

Michalu H.