Archiv článků

31.05.2009 23:01

Sk 2,1-11 (2009-05-31)

Milí BaS, dnes prožíváme závěr velikonoční doby - Slavnost seslání Ducha svatého. Velikonoční doba trvá celkem padesát dní. Před téměř dvěma tisíci lety se první Ježíšovi učedníci po čtyřicet dní setkávali se vzkříšeným Pánem - od okamžiku, kdy zmrtvýchvstalého Krista uviděli o velikonoční...

Celý článek

—————

24.05.2009 23:04

Ž 23 (2009-05-24)

BaS, tento žalm je svým obsahem vhodný pro těžké chvíle v životě. Odpovídá na otázky, které si klademe, když je nám těžko. Hovoří o zápasech a dokonce o smrti, která k nám přichází velmi blízko, např. když ztrácíme někoho, koho jsme měli rádi. A proto na první pohled působí jakýmsi smutným...

Celý článek

—————

21.05.2009 23:03

Sk 1,1-11 (2009-05-21) Nanebevstoupení Páně

„Kristus vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří“ (Žid 9,24). Milí bratři a milé setry, církev si připomíná čtyřicátý den po Ježíšově vzkříšení jeho nanebevstoupení. Tato slavnost, která připadá na dnešek, má svůj základ v oddíle ze Skutků apoštolů, který jsme právě...

Celý článek

—————

17.05.2009 23:07

1Kr 17,8-16 (2009-05-17)

Milí BaS, v prvním čtení jsme slyšeli o daru, který dala chudá vdova do chrámové pokladnice. Dvě drobné mince. Kdyby si třeba řekla – jeden pro Boha a jeden pro mě: spravedlivě se rozdělíme. I tak by byla mimořádně štědrá. Jenže ona obětuje obě mince, tedy všechno z čeho měla být...

Celý článek

—————

13.04.2009 23:11

Sk 2,22-24 (2009-04-13) Vzkříšení

Bratři a sestry, v Novém zákoně máme dvě slova, kterými se vyjadřuje vzkříšení. Jednak je to řecké sloveso „anistanai“, které znamená „povstat“, „vystoupit“. A jednak je to sloveso „egeirein“, které znamená „probudit, napřímit, narovnat se“. Jedno sloveso vyjadřuje, že Bůh dal Ježíšovi...

Celý článek

—————

10.04.2009 23:08

J 19,28-37 (2009-04-10) Velký pátek

Bratři a sestry, možná si ještě ze školních let pamatujete úryvek z básně „Vodník“ od Karla Jaromíra Erbena: Bílé šatičky smutek tají, v perlách se slzy ukrývají, a pátek nešťastný je den, nechoď, dceruško, k vodě ven. V lidovém povědomí, které tato báseň zachycuje, zůstávají velkopáteční...

Celý článek

—————

22.03.2009 23:13

L 15,11-32 (2009-03-22)

Milí bratři a sestry, podobenství o marnotratném synu je pokládáno za „perlu“ v novozákonních textech. Také by se mohlo nazývat podobenstvím o milujícím otci nebo o milosrdné lásce. Toto podobenství představuje dvojí životní cestu, a proto také celé vyprávění dosahuje dvojího vrcholu. Jedním je...

Celý článek

—————

15.03.2009 23:08

L 9,28-36 (2009-03-15)

Bratři a sestry, nacházíme se v postní době, která je čtyřicetidenní přípravou na velikonoce. Tato doba pokrývá celkem šest nedělí, šest určitých zastavení na cestě k velikonocům. V dnešním evangelijním čtení se zmiňuje Ježíšova cesta do Jeruzaléma, kde bude během velikonoc jeho...

Celý článek

—————

08.02.2009 23:13

Ez 37,15-24 (2009-02-08) ekumenická bohoslužba v Budislavi

Milí bratři a sestry, v rámci dnešních čtení z Písma svatého jsme také slyšeli úryvek z knihy proroka Ezechiela, který není součástí liturgických oddílů, které se čtou během církevního roku. Tím pádem není tento oddíl příliš známý a tak jsem si říkal, že se právě na něj zaměřím...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

5. 6. Svatodušní bohoslužba 9,00 s Večeří Páně

8. st Nábožko v Jarošově 15.30

10. pá NOC KOSTELŮ 16.30-22.00

12. SLAVNOST KŘTU A KONFIRMACE 9-00 s Večeří Páně

Témata nedělky